Tổ chức bàn họp dưới 30 người cho các công ty, doanh nghiệp, có cafe, điểm tâm sáng, cơm trưa cho các cuộc họp kéo dài.

Liên hệ : 0913.434.979